سخنراني عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و رئیس پارک علم وفناوری آقای دکتر رضا قنبری

سخنراني عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و رئیس پارک علم وفناوری،آقای دکتر رضا قنبری روز یکشنبه تاریخ 28 مهرماه سال 98 با حضور دانشجویان و هیات رئیسه محترم، با عنوان" از ریاضی تا دانش بنیان"   با هدف آشنایی بیشتر با پارک علم و فناوری استان توسط ایشان برگزار گردید.لازم به ذکر است سخنرانی بعدی گروه ریاضی کاربردی با سخنرانی آقای دکتر توکلی با عنوان" عددهای رنگی غالب و مغلوب گرافها" در تاریخ 19آبانماه سال جاری، برگزار خواهد شد.سخنراني عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و رئیس پارک علم وفناوری،آقای دکتر رضا قنبری روز یکشنبه تاریخ 28 مهرماه سال 98 با حضور دانشجویان و هیات رئیسه محترم، با عنوان" از ریاضی تا دانش بنیان"   با هدف آشنایی بیشتر با پارک علم و فناوری استان توسط ایشان برگزار گردید.لازم به ذکر است سخنرانی بعدی گروه ریاضی کاربردی با سخنرانی آقای دکتر توکلی با عنوان" عددهای رنگی غالب و مغلوب گرافها" در تاریخ 19آبانماه سال جاری، برگزار خواهد شد.سخنراني عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی و رئیس پارک علم وفناوری،آقای دکتر رضا قنبری روز یکشنبه تاریخ 28 مهرماه سال 98 با حضور دانشجویان و هیات رئیسه محترم، با عنوان" از ریاضی تا دانش بنیان"   با هدف آشنایی بیشتر با پارک علم و فناوری استان توسط ایشان برگزار گردید.لازم به ذکر است سخنرانی بعدی گروه ریاضی کاربردی با سخنرانی آقای دکتر توکلی با عنوان" عددهای رنگی غالب و مغلوب گرافها" در تاریخ 19آبانماه سال جاری، برگزار خواهد شد.

574844 1987987424185454

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۹
۱۶۵
۵۶۷
۱۰۸۸
۶۹۱۹
۹۵۰۷
۳۰۱۲۳۱