دومين سمينار آموزش آمار، در تاريخ هشتم و نهم آبان ماه سال 98 دردانشكده رياضي

با استعانت از پروردگار متعال ،دومين سمينار آموزش آمار، در تاريخ هشتم و نهم آبان  ماه سال 98 توسط گروه آمار با سخنرانی دبیر سمینار، اقای دکتر رضایی در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد.

دراین سمینار، معاون محترم آموزشی دانشگاه، جناب آقای دکتر پیش قدم و مدیرمحترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر صال مصلحیان، که خاطره ای نیز از درس استاد آذرنوش، را بیان نمودند. حضور داشتند.

در افتتاحيه اين سمينار مراسم نکوداشت جناب آقاي دکتر حسنعلي آذرنوش، استاد پيشکسوت گروه آمار  دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گردید که قبل از تقدیر از زحمات ایشان، سخنرانی و نقل خاطراتی ، توسط اساتید آماری دانشگاههای مختلف کشور ایران ازجمله آقایان دکتر محمدزاده از دانشگاه تربیت مدرس، دکتر طاهری از دانشگاه تهران، دکتر دولتی از دانشگاه یزد در سمت رئیس کمیته برنامه ریزی آمار کشور، دکتر خنجری از دانشگاه بیرجند، همچنین دکتر امینی و دیگر اعضای هیات علمی دانشکده ریاضی در وصف خصال و سجایای نیکوی آقای دکتر آذر نوش، ایراد شد.

در پایان نکوداشت آقای دکتر آذرنوش، هدایایی از طرف مدیریت دانشکده، دبیرسمینار و قطب علمی آمار کشور، به رسم یادبود به ایشان تقدیم شد. در ادامه سمینار صبح و بعد ازظهر مقالات پذیرفنه شده ارایه گردید.

در روز پایانی سمینار میز گردی با مدیریت دکتر میرزاوزیری و حضور آقایان دکتر رجالی از دانشگاه صنعتی اصفهان و دکتر محمد پور از دانشگاه امیرکبیر و چند تن از اساتید دانشگاههای کشور همچنین مولفین کتب ریاضی دبیرستانی و حدود 40 نفر از دبیران ریاضی استان، در مورد چالش های اموزش آمار، در دوره متوسطه برگزار شد.

1002345

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۴
۱۶۵
۵۶۲
۱۰۸۸
۶۹۴۶
۹۴۷۵
۳۰۱۲۲۶