سخنراني عمومي با عنوان « اسطوره و دين» توسط جناب آقاي دكتر منصور معتمدي

سخنرانی عمومی عضو محترم هيأت علمي گروه اديان و عرفان تطبيقي، جناب آقای دکتر منصور معتمدی، در دانشکده ریاضی
 روز شنبه تاریخ 25 آبانماه سال 98 با حضور دانشجویان و اعضاء و هیات رئیسه محترم دانشکده جلسه سخنرانی با عنوان « اسطوره و دين» توسط جناب آقاي دكتر معتمدي عضو محترم هيأت علمي گروه اديان وعرفان تطبيقي دانشكده الهيات و معارف اسلامي ساعت 12 ظهر در محل سالن شوراي دانشکده ریاضی برگزار شد.
ایشان در این خصوص، تعاریف زیبایی از اسطوره را  با استفاده از اشعار بزرگان شعر فارسی بیان نمودند و  به تعابیر ادبی و عرفانی آن نیز اشاره کردند. همچنین برای آشنایی بیشتر با مفهوم اسطوره شناسی و مضامین آن درتاریخ شعر و ادبیات و ادیان مختلف،  و دیدگاه های دینی، سخنرانی خود را ارائه نمودند. و برای تبیین موضوع به مثالهای شعری زیبا و ادبی استناد نمودند

Screenshot 20191117-135252 GalleryScreenshot 20191117-135255 GalleryScreenshot 20191117-135257 Gallery

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۲۸
۳۷۳
۱۴۶۱
۴۰۶۹
۲۸۰۲
۹۹۳۰
۲۹۷۵۳۷