برگزاري مراسم رونمايي از كتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهدو وبگاه آمار و داده هاي شهري مشهد

مراسم رونمايي از كتاب آمارنامه سال 1397 شهر مشهد و وبگاه آمار و داده هاي شهري مشهد (پروژه مشترك دفتر ارتباط با جامعه دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي مشهدو دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردي شهرداري مشهد) با حضور مسئولين دانشگاه فردوسي مشهد و شهرداري مشهد روز چهارشنبه 18 دي ماه 1398 ساعت 12 در سالن شوراي دانشكده علوم رياضي برگزار مي شود.
 شایان دکر است اطلاعات و داده های گردآوری شده در این آمارنامه شهری و وبگاه آمار برای عموم به ویژه  پژوهشگران، اعضای هیات علمی، دانشجویان، مدیران و صاحبان کسب و کارهای نوپا مفید خواهد بود.

AmAr NAmeH

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۰
۱۶۵
۵۵۸
۱۰۸۸
۶۹۸۲
۹۴۳۵
۳۰۱۲۲۲