جدول اصلاح شده برنامه مصاحبه گروه آمار مورخ 99/7/2

 جدول زمان بندی مصاحبه پذیرش دکتری سال 1399 دانشگاه فردوسی مشهد

 گروه آموزشی: آمار

 نماینده گروه آموزشی: آقای دکتر جعفر احمدی

 آدرس   vroom:   https://vroom.um.ac.ir/ahmadi-j

am2-12112
 

 

 

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۰۴
۱۶۵
۵۵۲
۱۰۸۸
۷۰۲۰
۹۳۹۱
۳۰۱۲۱۶