انتخاب آقاي دكتر محمد اميني، استاد گروه آموزشي آمار، دانشگاه فردوسي مشهد بعنوان عضو اصلي پانزدهمين دوره هيات مديره انجمن آمار ايران

aminاعضاي هيات مديره انجمن امار مركب از هفت نفر عضو اصلي و دو نفر علي البدل است كه از ميان اعضاي پيوسته داراي سوابق علمي معتبر، و هر دو سال يكبار، انتخاب مي شوند. مراحل انتخاب اعضـــاي هر دوره تحت نظارت كميته ي انتخابات آن دوره متشـــكل از پنج نفر از برگزيدگان انتخابي مجمع عمومي عادي دوره ي قبل از بين اعضاي پيوسته انجمن انجام مي شود. نتيجه نهايي انتخابات در مجمع عمومي انجمن  و در حاشيه همايش  دو سالانه آمار ايران اعلام مي شود. آقاي دكتر محمد اميني، استاد گروه آموزشي آمار، دانشگاه فردوسي مشهد بعنوان  عضو اصلي براي پانزدهمين  دوره هيات مديره انجمن  آمار ايران  انتخاب شده اند. 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۱۵
۱۶۵
۵۶۳
۱۰۸۸
۶۹۳۲
۹۴۹۰
۳۰۱۲۲۷