بخش دوم سخنرانی «بررسی و تحلیل داده ها و اطلاعات شهری»

بخش دوم سخنرانی «بررسی و تحلیل داده ها و اطلاعات شهری» روز شنبه ۲۰ دی ماه ، سال ۱۳۹۹ ساعت ۱۲ ظهر به صورت مجازی در دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.
در ابتدای جلسه سرکارخانم دکتر احمدی قطبی در طرح ۳ تحت عنوان داده کاوی داده های مکانی خودروهای جمع آوری زباله ثبت شده توسط سیستم AVL  به شرح اهمیت موضوع و کاربرد نتایج این تحقیق پرداختند.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به اهداف اصلی تحقیق شامل شناسایی شباهت رفتار خودرو در روزهای متفاوت و پیداکردن الگوی معمول رفتار خودرو ، پایش نحوه فعالیت خودرو در پنج مسیر تردد خودرو ، توزیع مدت زمان فعالیت خودرو درمسیرهای تردد روزانه در بازه سرویس دهی و شناسایی تفاوت ها و تخلف های احتمالی، به نتیجه گیری از هرکدام ازاین هدف ها و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پرداختند.
این جلسه با حضور اعضای محترم هیات علمی و سایرعلاقمندان برگزارشد و با اهدای تقدیرنامه به سخنران گرامی از طرف دانشکده علوم ریاضی به پایان رسید.

2mur23mur24mur26mur2

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۵
۱۲۲
۳۸۵
۱۰۶۱
۴۶۶۹
۴۹۹۵
۳۱۷۴۴۵