ارزیابی عملکرد مدرسین دروس حل تمرین دانشکده علوم ریاضی
دانشجویان گرامی
با سلام
خواهشمند است با اختصاص اندکی از وقت ارزشمند خود مارا در ارزیابی کلاس های حل تمرین برگزار شده در دانشکده یاری نمایید، لطفا امتیازی را که در هر گویه به معلم حل تمرین خود می دهید بین 12(کمترین امتیاز)و 20(بیشترین امتیاز) اعمال فرمایید.
با تشکر
معاونت آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم ریاضی
شماره دانشجویی : *
ورودی نامعتبر
عنوان درسی : *
ورودی نامعتبر
1- میزان تسلط مدرس حل تمرین برموضوع درس *
ورودی نامعتبر
2- سطح علمی و عمق مسائلی که حل می شوند *
ورودی نامعتبر
3- میزان تناسب مسائل کلاس حل تمرین با موضوعاتی که درکلاس درس توسط استاد تدریس می شوند *
ورودی نامعتبر
4- توانایی پاسخگویی به سوالات علمی دانشجویان *
ورودی نامعتبر
5- استفاده بهینه از زمان کلاس حل تمرین *
ورودی نامعتبر
6- تا چه میزان کلاس حل تمرین در فراگیری بهتر درس استاد موثر بوده است *
ورودی نامعتبر
7- آداب و رفتار اجتماعی با دانشجویان و احترام متقابل *
ورودی نامعتبر
8- حضور به موقع درکلاس و رعایت مدت زمان کلاس *
ورودی نامعتبر
9- واکنش منطقی و معقول به پیشنهادها، انتقادها و دیدگاه های دانشجویان *
ورودی نامعتبر

  بازآوری
ورودی نامعتبر
پر کردن کلیه فیلدهای ستاره دار اجباری میباشد .
لطفا پس از فشردن کلید ثبت منتظر پیام درستی ثبت اطلاعات شوید .

tel