کارمندان

(( لیست کارکنان دانشکده علوم ریاضی))                                                                                            سال: 95

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

واحد محل خدمت

تلفن

1

الهام

محمدی

مسئول پژوهشی

6204

2

علیرضا

وطن دوست

مسئول رایانه

6220

3

زهره

چناری

کارشناس پژوهشی

6205

4

حسن

رئیس المحدثین

حسابدار

6216

5

علیرضا

محمدی

تلفنخانه

6217

6

محمدحسن

کاجدار

نامه رسان

-

7

حسین

مزینانی

حالت اشتغال

-

8

منصوره

محمد خانی باجیگیران

دبیرخانه

6227

9

حمیدرضا

 حافظی احمدی

مسئول امور عمومی

6210

10

نرجس خاتون

ظهوریان مفتخر اردواری

کارشناس پژوهشی

6222

11

رضا

احمدئی

کارشناس رایانه

6209

12

فاطمه

محمدی

مسئول آموزش

6211

13

محبوبه

مختاری خورنیک

کارشناس گروه آموزشی

6207

14

وحیده

وحیدنیا

مسئول دفتر ریاست

6200

15

مهری

باقدان

کارشناس گروه آموزشی

6206

16

حمیدرضا

مومن اول رشتخوار

امین اموال

6219

17

سید حسین

عسکری

تاسیسات

6214

18

سید علیرضا

جواد موسوی

کارشناس آموزش

6212

 

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۷
۱۵۷
۴۹۳
۱۳۰۰
۲۹۱۵
۴۴۰۸
۱۶۵۵۳۱

tel