سمینارهای گروه آمار

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

 

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

۱۸-۷-۱۳۹۷

 

 

۲۵-۷-۱۳۹۷

 (همایش روز آمار)

 

۲-۸-۱۳۹۷

 

 

۲۳-۸-۱۳۹۷

 

 

۳۰-۸-۱۳۹۷

نقش آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم و نگاه بیزی

آقای دکتر محتشمی

۷-۹-۱۳۹۷

 

 

۱۴-۹-۱۳۹۷

متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقای دکتر احمدی

۲۱-۹-۱۳۹۷

 

 

۲۸-۹-۱۳۹۷

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییز   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

مدلهای کلاس پنهان و کاربرد آن در علوم پزشکی

آقای دکتر جمالی

1396-7-26

تحلیل داده های خشکسالی با استفاده از تابع مفصل

خانم دکتر کوهی

1396-8-10

گزارش فرصت مطا لعاتی

آقای حسین محتشمی

1396-8-17

گزارش شركت در كنفرانس

آقای دکتر صادق پور

1396-9-22

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم بهار   ۹۷-۹۶

 

عنوان

سخنران

تاريخ

توزیع های تغییر شکل یافته: روشهای ساخت و ویژه گی ها

آقای دکتر امینی

1397-1-21

ویژگی های از تقارن و توزیع های متقارن در آمار و احتمال

آقای دکتر احمدی

1397-1-29

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

  

 

 

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 94-93

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

Generalized prediction intervals under Type-II censoring

آقای دکتر رزمخواه

1393-07-16

A Hamilton Walk on Quaternions

خانم دکتر فشندی

1393-07-23

Testing the Parameters of a Pareto Distribution in the Presence of Outliers

آقای دکتر مهدی جباری

1393-08-07

گزارش هشتمین کنفرانس بین المللی ریاضی و آمار یونان

خانم دکتر حبیبی راد و خانم دکتر براتپور

1393-08-21

سخنرانی عمومی (History of Information Theory)

آقای دکتر محتشمی

1393-08-28

گزارش یازدهمین کنفرانس داده های ترتیبی در لهستان

آقای دکتر احمدی

1393-09-05

تاثیر وابستگی مولفه های سیستم بر روی میانگین طول عمر سیستم

آقای دکتر خنجری

1393-09-26

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

برنامه سمینار گروه آمار ترم پاییزه 92-91

 

عنوان و لینک

سخنران

تاريخ

گزارش شرکت در هشتمین کنگره جهانی آمار و احتمال در ترکیه

خانم دکتر براتپور

1391-11-25

Comparisons of Concordance

خانم سلیمه یاسایی

1391-12-02

بهینه سازی برنامه تعمیرات و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (SA)

آقای دکتر دوست پرست

1391-12-09

کارگاه مباحثی در نرم افزارR

آقای دکتر سرمد

1391-12-16

برآورد بیزی پارامترهای مدل پارتو در مواجهه با داده های پرت تحت سانسور فزاینده نوع 2

آقای دکتر مهدی جباری

1392-01-21

متغیرهای تصادفی وابسته که مستقل یا ناهمبسته هستند

آقای دکتر امینی

1392-01-28

آقای دکتر فکوری

1392-02-04

تحلیل و یژگی های آماری قیمت برق در بازارهای رقابتی

آقای دکتر رجبی

(مدیر محترم گروه مهندسی برق)

1392-02-11

روشهای آماری در صنعت

آقای دکتر صادق پور

1392-02-18

برآورد تعداد زائرین با استفاده از طرح نمونه گیری از جوامع در حال حرکت

آقای دکتر رضایی

1392-02-25

رگرسیون و کاربرد آن در علوم تجربی

آقای دکتر عمادی

1392-03-01

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

 

 

 

برنامه سمینارهای گروه آمار ترم پاییز   ۹۸-۹۷

عنوان

سخنران

تاريخ

گزارش فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت تابستاني

آقای دكتر

سيد عليرضا حسيني

۱۸-۷-۱۳۹۷

 

 

۲۵-۷-۱۳۹۷

 (همایش روز آمار)

 

۲-۸-۱۳۹۷

 

 

۲۳-۸-۱۳۹۷

 

 

۳۰-۸-۱۳۹۷

نقش آلن تورینگ در جنگ جهانی دوم و نگاه بیزی

آقای دکتر محتشمی

۷-۹-۱۳۹۷

 

 

۱۴-۹-۱۳۹۷

متعاقبا اعلام خواهد شد.

آقای دکتر احمدی

۲۱-۹-۱۳۹۷

 

 

۲۸-۹-۱۳۹۷

 

سمينارها، ساعت 10 صبح در سالن دکتر بزرگنيا برگزار می گردد.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۱۵۷
۱۶۳
۵۷۱
۹۹۸
۱۵۷
۴۴۵۳
۱۵۸۳۷۵

tel