معاونت پژوهشی


no image

 

معاون پژوهشی فعلی دانشکده : دکتر محمد صال مصلحیان

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دوران تصدی

1

دکتر سهراب عفتی

95-94

2

دکتر محمد امینی

94-93

3

دکتر رجبعلی کامیابی گل

93-91

4

دکتر کاظم خشیارمنش

91-90

5

دکتر سید جعفر احمدی

90-89

6

دکتر حمیدرضا ابراهیمی ویشکی

89-87

7

دکتر محمدهادی فراهی

87-84

8

دکتر عبدالحمید رضایی رکن آبادی

84-82

9

دکتر رجبعلی کامیابی گل

82-79

10

دکتر علی وحیدیان کامیاد

79-77

11

دکتر اسدالله نیکنام

77-76

 

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۵۱
۱۵۷
۴۹۷
۱۳۰۰
۲۹۱۸
۴۴۰۹
۱۶۵۵۳۵

tel