جلسه دفاعیه رساله دکتری سهیل شکری

جلسه دفاعیه رساله دکتری تخصصی آمار زمینه استنباط

عنوان رساله

مباحثی از استنباط پیشگوی ناپارامتری در محیط فازی

Nonparametric Predictive Inference in Fuzzy Environment

نام دانشجو: سهیل شکری

استاد راهنما: دکتر بهرام صادقپورگیلده

استادان مشاور:دکترغلامرضا محتشمی برزادران

دکتر بهروز فتحی واجارگاه

زمان برگزاری:

ساعت 9 صبح دوشنبه مورخ 96/05/16

مکان برگزاری : سمینار 1 دانشکده علوم ریاضی

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۶
۳۵۲
۴۶
۸۳۶
۲۰۷۶
۳۸۸۲
۱۴۲۵۴۹

tel