معرفي دستاوردهاي پژوهشي آماردان برجسته ایرانی در دانشكده علوم رياضي

معاونت پژوهش و فناوري دانشكده علوم رياضي به منظور آشنايي دانشجويان و پژوهشگران با آثار پژوهشي دكتر ناصر رضا ارقامي، استاد فقید گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد، تصاوير برخي از آثار پژوهشي، از جمله 23 مقاله علمی – پژوهشی  وی را در تابلو پژوهشي دانشكده در معرض ديد علاقمندان قرار داد.
زنده یاد دکتر ارقامی 44 مقاله علمی-پژوهشی چاپ شده در مجلات معتبر ، یک کتاب تألیفی با عنوان " جبر خطی برای آمار" و سه کتاب ترجمه ای با عناوین: "  آمار چند متغیره کاربردی" ( مشترک با دکتر بزرگ نیا)، " نظریه اطلاع و کدگذاری" ( مشترک با دکتر پورعبدالله) و "مقدمه ای بر بررسی های نمونه ای"( مشترک با دکتر بزرگ نیا و سنجری) را در کارنامه علمی خود دارد.
ریاست انجمن آمار ایران، عضویت در شورای برنامه ریزی کمیته علوم پایه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مدیریت قطب علمی آمار و قطب داده های ترتیبی و فضایی دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست مرکز مشاوره آماری دانشگاه فردوسی مشهد و عضویت در هیأت تحریریه چندین مجله علمی-پژوهشی ملی و بین المللی از جمله سوابق علمی دکتر ارقامی می باشد.

photo 2017-08-16 14-34-27

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۶
۳۵۲
۴۶
۸۳۶
۲۰۷۶
۳۸۸۲
۱۴۲۵۴۹

tel