جلسه دفاع از رساله دکتری محبوبه نصیری


    آگهی جلسه دفاع از رساله دکتری    
رشته ریاضی محض- گرایش گراف و ترکیبیات جبری


عنوان رساله
«   گراف  g-غیرجابه‌جایی گروه‌های متناهی    »

دانشجو:    محبوبه نصیری
اساتید راهنما:
دکتر  عباس جعفرزاده    (استاد راهنمای دوم)    دکتر  احمد عرفانیان    (استاد راهنمای اول)

هیات داوران:
دکتر   کاظم خشیارمنش (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر   پیمان نیرومند (دانشگاه دامغان)
دکتر   بهناز طلوع (دانشگاه حکیم سبزواری)
دکتر   مصطفی توکلی (دانشگاه فردوسی مشهد)
                      
مکان: اتاق سمینار۱   ، دانشکده  علوم ریاضی    زمان: روز ۲۵ شهریور ۱۳۹۶ ،  ساعت: ۸صبح

آمار سایت

امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
کلی
۴۸
۳۵۲
۴۸
۸۳۶
۲۰۷۸
۳۸۸۲
۱۴۲۵۵۱

tel