عنوان طرح مجریان وضعیت
وضعیت
برآورد نرخ مرگ و میر و میزان بهبودی کویید 19 در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها – تحلیل خوشه ایمهدی جباری نوقابیخاتمه یافته
طراحی و پیاده سازی دیتا دیکشنری آماری شهرداری مشهد با رویکرد توسعه نظام آماری ثبتی مدیریت شهریسعید عربان - مهدی جباری نوقابیخاتمه یافته
امکان سنجی تعیین عوامل موثر بر تلفات انرژی در شبکه انتقال برق استان خراسان و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش تلفاتمهدی دوست پرستخاتمه یافته
تاثیر آموزش های کوتاه مدت بر کارایی پرسنل سازمان پایانه های مسافربریوحید فکورخاتمه یافته
نیازمندی های استفاده کنندگان از پایانه ها به تفکیکوحید فکورخاتمه یافته
تحلیل سالنامه های تحلیلی شهرداری تا انتهای سال 1391مهدی جباری نوقابیخاتمه یافته
طرح پژوهشی (آماری - تحلیلی) در زمینه سالنامه آماریمهدی جباری نوقابیخاتمه یافته
پژوهش و تحقیقات در خصوص مهندسی مکان یابی شعب شهری مشهد در جهت افزایش بهره وری و سود آوری بانک ملی استان خراسان رضویمهدی دوست پرستخاتمه یافته
مطالعه و بررسی روند تغییرات بار روزانه و هفتگی شبکه خراسان با توجه به تغییرات درجه حرارت محیطمهدی عمادیخاتمه یافته
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری منطقه 8 مشهد و عوامل موثر بر آنمهدی عمادیخاتمه یافته
بازنگری تعمیرات پیشگیرانه (PM ) فعلی و ارائه راهکارهای اجرائی برای اصلاح سیستم موجود با هدف هماهنگی بیشتر در کاهش خاموشیهامهدی دوست پرستخاتمه یافته
پیش‌بینی هزینه‌ها و درآمدهای شهرداری مشهدمصطفی رزمخواهخاتمه یافته
بررسی اثر بخشی آموزش حین خدمت در شرکت گاز استان خراسان رضویمصطفی رزمخواهخاتمه یافته
تعیین برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات با استفاده از روابط قابلیت اطمینان با رویکرد TPMفرهاد کلاهان - مهدی دوست پرستخاتمه یافته
امکانسنجی و انجام رتبه بندی نیروگاه های تحت مدیریت شرکت (از نقطه نظر آمار با اهداف بررسی وضعیت و امکان ارزیابی آنها، ایجاد شاخص ها)مهدی دوست پرستخاتمه یافته
مطالعه روش‌های محاسبه قابلیت اطمینان تجهیزات و سیستم مخابراتی مرکز دیسپاچینگ و ارائه شاخص‌های مرتبط برای سیستم تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرقمهدی دوست پرستخاتمه یافته

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر