مركز پژوهشي شيوه هاي آموزش رياضي

مركز پژوهشي شيوه هاي آموزش رياضي از آن جا كه آموزش مبتني بر اصول علمي نقش عمده اي در يادگيري رياضيات و كاربرد هاي آن دارد، پيشنهاد دهندگان برآن شدند تا به منظور هدايت و راهنمايي صحيح دانش پژوهان در مقاطع مختلف تحصيلي (از ابتدايي تا تحصيلات تكميلي) با تشكيل گروهي از اعضاي هيات علمي متخصص كه اغلب آن ها سابقه آموزشي و پژوهشي درخشاني در اين خصوص داشته اند با انجام پژوهش هاي لازم راهكار هاي مناسب براي آموزش اين شاخه و حل معضلات آن تدوين و پيشنهاد نمايند. بديهي است پرداختن به اين مهم بر كيفيت تحقيقات در شاخه هاي مختلف رياضيات تاثير بسزايي خواهد گذاشت. با توجه به تنوع تخصص هاي موجود در اعضاي اين گروه، انتظار مي رود اين مركز بلافاصله پس از تصويب بتواند علاوه بر حل مشكلات عمده آموزش رياضيات در اين استان بستر مناسبي را براي تبادل نظر پژوهشگران اين رشته در سراسر كشور ايجاد نمايد. اعضاي اين مركز عبارتند از: آقايان دكتر حميد رضا ابراهيمي ويشكي، دكتر فريدون رهبرنيا، دكتر محمد صال مصلحيان (رئيس مركز)، دكتر احمد عرفانيان، دكتر سيد حسن علم الهدايي، دكتر مجيد ميرزاوزيري و دكتر بختيار شعباني وركي (دانشكده علوم تربيتي ).

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر