• تماس با شماره تلفنهای 38806211 و 38806212 ( در روزهای غیر تعطیل )
  • استفاده از ارسال تیکت در پورتال دانشجویی

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر