دریافت فایل مسابقه جهت مطالعه و شرکت در مسابقه

جهت مشاهده سوالات و ارسال پاسخها اینجا کلیک کنید.

mosabeghe

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر