ضمن عرض تبريك و تهنيت اعياد رجبيه و فرارسيدن چهل و چهارمين سالروز فجر انقلاب اسلامي، در همين راستا روز چهارشنبه 19 بهمن و مصادف با دهه فجر، گروه اجراي سرود زنده دانش آموزي ساعت 9 صبح در دانشکده علوم ریاضی، سرودهاي ميداني را اجرا نمودند. این برنامه شورانگیز که با حضور جمعی از همکاران گرامی و اساتید محترم و دانشجویان ارجمند این دانشکده برگزار گردید. خاطره ای به یاد ماندنی و با نشاط را از خود به جا گذاشت.

sorood14011sorood14012sorood14013

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر