به مناسبت هفته سرآمدی آموزش مورخ 16 اردیبهشت 1402 جلسه هم اندیشی با عنوانChat GPT فرصت یا تهدیدی برای آموزش؟ با حضور اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان گرامی در سالن استاد بزرگ نیا، دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

gpt14021gpt14022gpt14023

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر