مراسم نکوداشت آقای دکتر محمود نقیب زاده دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار و ماشین های محاسباتی و عضو هیئت علمی گروه ریاضی و آمار و کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد و استاد پیشکسوت گروه مهندسی کامپیوتر دانشکده مهندسی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.

IMG 7139IMG 7124

 

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر