به مناسبت هفته سرآمدی آموزش، روز چهارشنبه 20 اردیبهشت میزگرد با عنوان " از استاد بیاموزیم" با حضور اعضای هیات علمی دانشکده علوم ریاضی در سالن شورای این دانشکده برگزار شد.

biamoozim1402

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر