مراسم وداع با استاد فرهیخته جناب آقای دکتر حسن صادقی عضو محترم هیئت علمی گروه آموزشی آمار دانشکده علوم ریاضی روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402 با حضور اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی و خانواده ایشان در محوطه دانشکده علوم ریاضی برگزار شد.

drsadegh14021drsadegh14022drsadegh14023

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر