​داوطلبين محترم فقط تا تاريخ 1402/3/8 فرصت دارند ثبت نام اوليه انجام دهند.

 

ریاضی محض (شماره تماس 05138806207)

   گرایش جبر:  در روزهای سه شنبه 23 و چهارشنبه 24  خردادماه 1402  

  گرایش هندسه : در روزهای سه شنبه 23 و چهارشنبه 24  خردادماه 1402  

  گرایش آنالیز : در روزهای سه شنبه 23 و چهارشنبه 24  خردادماه 1402  

  کلیه مصاحبه ها  به صورت حضوری  ساعت 8 صبح  در دانشکده علوم ریاضی برگزار می‌گردد.

  مراحل انجام مصاحبه :

 • تکميل ثبت نام الكترونيكي در سايت دانشگاه
 • ارسال مدارک به آدرس ایمیل تا تاریخ 1402/3/20

اساتیدی که در سال تحصیلی 1403-1402 دانشجوی دکتری می پذیرند :

گرایش آنالیز: دکتر رجبعلی کامیابی گل (3 نفر)

گرایش جبر: دکتر احمد عرفانیان  (1 نفر) ، دکتر کاظم خشیارمنش  (1 نفر)

گرایش هندسه (توپولوژی جبری): دکتر حمید ترابی (2 نفر) ، دکتر هانیه میرابراهیمی (1 نفر)

  اساتید گروه محض و علایق پژوهشی (دانلود فایل)

   منابع آزمون مصاحبه (دانلود فایل)

    تصویر مدارک مورد نیاز جهت ارسال به ایمیل
-    فرم تکمیل شده ی پیشنهاد استاد راهنما  (دانلود فایل)
-    فرم مشخصات و تکمیل آن   (دانلود فایل)
-    عکس
-    مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات آن
-    کارنامه مرحله اول آزمون
-    مدرک زبان در صورت وجود
-    مقاله – در صورت وجود
-    کتاب – در صورت وجود
-    مدارک پژوهشی
-    مدارک آموزشی
-    اسکن کارت ملی یا شناسنامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ریاضی کاربردی (شماره تماس 05138806208)

آزمون مصاحبه‌ی دکتری داوطلبان دوره دکتری ریاضی کاربردی گرایش های آنالیز عددی، ریاضی کاربردی و گراف و ترکیبیات روزهای دوشنبه ، سه شنبه و چهارشنبه مورخ22و 23 و24 خرداد ماه 1402 به صورت حضوری برگزار می‌گردد.
مراحل انجام مصاحبه :

 • تکميل ثبت نام الكترونيكي در سايت دانشگاه
 • داوطلبان گرایش های آنالیز عددی، ریاضی کاربردی و گراف و ترکیبیات باید تا تاریخ 1402/3/17 مدارک را به آدرس ایمیل ارسال نمایند.
 • اساتیدی که در سال تحصیلی 1403-1402 دانشجوی دکتری می پذیرند :

الف) گرایش آنالیز عددی:
_ دکتر علیرضا سهیلی
_ دکتر اصغر قربانی
_ دکتر مرتضی گچ پزان

ب) گرایش ریاضی کاربردی:

_ دکتر مصطفی توکلی

_ دکتر سهراب عفتی

_ دکتر رضا قنبری

_ دکتر فریدون رهبرنیا

د) گرایش گراف و ترکیبیات:

_ دکتر کاظم خشیارمنش

_ دکتر احمد عرفانیان

اساتید گروه کاربردی و علایق پژوهشی (دانلود فایل)

منابع آزمون مصاحبه (دانلود فایل)

 تصویر مدارک مورد نیاز جهت ارسال به ایمیل
-    فرم تکمیل شده ی پیشنهاد استاد راهنما  (دانلود فایل)
-    فرم مشخصات و تکمیل آن  (دانلود فایل)
-    عکس
-    مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریزنمرات آن
-    کارنامه مرحله اول آزمون
-    مدرک زبان در صورت وجود
-    مقاله – در صورت وجود
-    کتاب – در صورت وجود
-    مدارک پژوهشی
-    مدارک آموزشی
-    اسکن کارت ملی یا شناسنامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آمار (شماره تماس 05138806206)

مصاحبه ی آزمون دکتری داوطلبان دوره دکتری آمار 1402

مصاحبه ی دکتری آزمون  داوطلبان دوره دکتری رشته آمار در روزهای 21 و 22 خرداد ماه 1402 برگزار می گردد.

کلیه داوطلبان لازم است مدارک را تا مورخ 1402/3/16 به آدرس ایمیل ارسال کنند.

حضور به موقع طبق جدول زمان بندی در محل مصاحبه دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد.

جدول زمان بندی صبح روز شنبه مورخ 1402/3/20 در سایت گروه آمار http://statistics.um.ac.ir اطلاع رسانی خواهد شد.

استادان گروه آمار که در سال تحصیلی 1403-1402 دانشجوی دکتری می پذیرند (بر اساس حروف الفبا) :

دکتر محمد آرشی  در زمینه تحقیقاتی مدل بندی آماری، یادگیری آماری و ماشینی، تحلیل داده های با بعد بالا، تحلیل داده­های طولی

دکتر محمد امینی در زمینه تحقیقاتی شناسایی عملگرهای استلزامی فازی احتمالی بهینه، توسعه و کاربردهای آن

دکتر هادی جباری نوقابی در زمینه تحقیقاتی آمار کاربردی، احتمال کاربردی، نظریه مفصل و وابستگی­ها، مدلسازی آماری، تحلیل مه داده­ها

دکتر مهدی دوست پرست در زمینه تحقیقاتی قابلیت اطمینان، یادگیری آماری، داده کاوی

دکتر غلامرضا محتشمی برزادران مشترک با آقای دکتر محمد امینی در زمینه تحقیقاتی نظریه اطلاع ،کاربردهایی از ماکسیمم آنتروپی، قابلیت اعتماد، مباحث نظری در ضریب جینی و نابرابری های اقتصادی

تصویر مدارک مورد نیاز جهت ارسال به ایمیل

  اساتید گروه آمار و علایق پژوهشی (دانلود فایل)

 • فرم تکمیل شده ی پیشنهاد استاد راهنما (دانلود فایل)
 • فرم مشخصات و تکمیل آن (دانلود فایل)
 • عکس
 • مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد و ریز نمرات آن
 • کارنامه مرحله اول آزمون
 • مدرک زبان در صورت وجود
 • تکمیل برگه پذیرش
 • مقاله – در صورت وجود
 • کتاب – در صورت وجود
 • مدارک پژوهشی
 • مدارک آموزشی
 • اسکن کارت ملی یا شناسنامه

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر