اولین دوره مسابقات بسکتبال 3 نفره دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. در این دوره که متشکل از 8 تیم از دانشکده های مختلف بود در دو گروه 4 تیمی برگزار شد و در گروه اول تیم های تربیت بدنی، مهندسی الف، کشاورزی و علوم پایه حضور داشتند. تیم دانشکده علوم ریاضی در گروه با 2 برد و 1 باخت مقابل مهندسی ب در گروه خود رتبه دوم را بدست آورد.

basket

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر