در روز چهارشنبه دهم خرداد 1402 جشنی به مناسبت میلاد امام رضا (ع) با حضور اساتید و کارکنان و دانشجویان در نمازخانه دانشکده علوم ریاضی پس از اقامه نماز ظهر برگزار گردید و جوایزی به افراد با نام های رضا و معصومه و به قید قرعه به شرکت کنندگان در مراسم به همراه پذیرایی اهدا گردید .

miladimamreza1402 1miladimamreza1402 2miladimamreza1402 3miladimamreza1402 4miladimamreza1402 5

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر