صبح روز چهارشنبه 6 تیر ماه 1402 نشستی با حضور روسای دانشکده ها و معاونت آموزشی و مسئول روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید که در این جلسه به مسائل و مشکلات آموزشی دانشگاه پرداختند. در ابتدا آقای دکتر رضایی رکن آبادی ریاست محترم دانشکده علوم ریاضی گزارشی درباره مشکلات آموزشی ارائه و در ادامه سایر روسا و معاونت آموزشی دانشگاه به ارائه راهکارهایی برای حل مشکلات و بهبود عملکرد آموزشی پرداختند.

IMG 7402IMG 7401IMG 7400

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر