همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی و میلاد پیامبر اکرم (ص) مراسم استقبال از دانشجویان و اساتید محترم به همراه پذیرایی در دانشکده علوم ریاضی برگزار گردید.

IMG 8282

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر