روز یکشنبه 30 مهر، دانشکده علوم ریاضی به مناسبت ورود دانشجویان جدید الورود، مراسم جشنی را از ساعت 12 تا 14 در سالن استاد دکتر بزرگ نیا برگزار کرد، در آغاز این برنامه آقای دکتر رضایی رکن آبادی، رئیس محترم دانشکده علوم ریاضی، ضمن تبریک به دانشجویان جدید الورود به معرفی کوتاهی از دانشکده علوم ریاضی پرداختند. سپس معاون محترم آموزشی آقای دکتر توکلی به اهمیت آموزش و معرفی مختصری از قوانین و مقررات آموزشی و معرفی مدیران گروه پرداختند. در ادامه مدیرت امور فرهنگی دانشکده آقای دکتر امین طوسی درباره فعالیت های فرهنگی و تشکلات داشجویی صحبت کردند. در پایان آقای دکتر باقری عضو شورای انضباطی دانشگاه درباره مقررات انضباطی داشگاه سخنانی را ایراد کردند و مراسم با پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید.

IMG 8460IMG 8439IMG 8449IMG 8456IMG 8459

IMG 8460

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر