اين جلسه مشترك در روز يكشنبه 1402/8/14 به ميزباني دفتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشكده برگزار گرديد. در اين جلسه مدير برنامه‌ريزي و فناوري اطلاعات و رئيس اداره آمار و برنامه‌ريزي و كارشناس ارزيابي عملكرد كميته امداد امام خميني (ره) استان و همچنين  رئيس، معاون پژوهشي، مديرگروه كاربردي و مدير و كارشناس ارتباط با جامعه دانشكده به همراه اعضاي هيئت‌علمي آقايان دكتر كاميابي گل، دكتر سليماني‌فرد و دكتر امين‌طوسي حضور داشتند. در آغاز، دكتر رضايي ركن‌آبادي پس از خوشامدگويي، بر تعامل هرچه بيشتر بين دانشكده و كميته امداد امام خميني (ره) ابراز اميدواري كردند. در ادامه ايشان مثال‌هاي متنوعي از توانمندي‌هاي اساتيد گروه‌هاي آمار، رياضي كاربردي و علوم كامپيوتر در حل مشكلات جامعه ازجمله موارد مبتلابه كميته امداد امام خميني (ره) مطرح كردند. آقاي مهندس آذرنوش از حمايت طرح‌ها، مقالات و پايان‌نامه‌هاي مرتبط با كميته امداد خبر دادند. آقايان دكتر عفتي و دكتر عمادي با استقبال از اين خبر و با توجه به ظرفيت بالاي دانشكده علوم رياضي، بر لزوم امضاي تفاهم‌نامه و برگزاري جلسات بيشتر تأكيد داشتند.

IMG 8628

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر