اين نشست با استقبال اساتيد و دانشجويان دانشكده انجام گرديد. در آغاز، جناب آقاي دكتر رضايي، رئيس دانشكده علوم رياضي، پس از خيرمقدم به حاضرين به‌ويژه اساتيد فرهيخته و بزرگوار جناب آقاي دكتر وحيديان و سركار خانم دكتر توتونيان، آشنايي دانشجويان با اساتيد پيشكسوت و استفاده از تجربيات آنان را يكي از اهداف اين جلسات دانستند. جناب آقاي دكتر وحيديان و سركار خانم دكتر توتونيان به تحقيقات و پژوهش‌هاي دوران تحصيلات دكتري خود اشاره كردند و به بيان نقش مهم اساتيد در علاقه‌مندي دانشجويان به تحقيق و پژوهش پرداختند. سركار خانم دكتر قانع، مدير گروه رياضي محض، دستاوردهايي همچون راه‌اندازي آزمايشگاه كامپيوتر، ايجاد رشته رياضي زيستي، تأليف كتاب و … را ثمره حضور فعال و پشتكار اين دو استاد بزرگوار در دانشكده بيان كردند. در ادامه اساتيد پيشكسوت بابيان برخي از تحقيقات خود به نقش رياضيات در پزشكي و مهندسي پرداختند. جناب آقاي دكتر عفتي، معاون پژوهشي دانشكده، اين اساتيد را در اخلاق نمونه دانستند و ديگر اساتيد حاضر نيز بر بي‌نظير بودن آن‌ها اذعان داشتند.

IMG 8773IMG 8777IMG 8780

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر