مسابقه شهر رياضي ويژه دختران دانشجو در روز سه‌شنبه ۲۱ آذرماه و مسابقه ويژه پسران دانشجو در روز چهارشنبه ۲۲ آذرماه برگزار گرديد.  بيش از ۱۰۰ دانشجو از كليه دانشگاه‌هاي مشهد  در تيم‌هاي سه نفره در مسابقات رياضي شركت كردند و در پايان هر روز از مسابقات،  سه تيم برتر مشخص شدند.

در روز يكشنبه سوم دي ماه، با حضور دكتر عفتي و دكتر توكلي، معاونين پژوهشي و آموزشي دانشكده، خانم دكتر قانع، مدير گروه‌ رياضي محض و دكتر ميرزاوزيري به ۱۸ نفر برتر (سه تيم سه نفري برتر در مسابقه دختران و سه تيم سه نفري برتر در مسابقه پسران) جوايزي اهدا شد.

photo 2023 12 25 12 29 27photo 2023 12 24 14 52 36

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر