در راستاي تعاملات پژوهشي بين دانشكده علوم رياضي دانشگاه فردوسي و كميته امداد امام خميني (ره) استان خراسان رضوي، تفاهم نامه‌اي در روز يكشنبه دهم ديماه 1402 بين اين دانشكده به نمايندگي جناب آقاي دكتر رضايي ركن ‌آبادي، رئيس دانشكده و كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي به نمايندگي جناب آقاي سلم‌آبادي، مدير كل اين سازمان منعقد گرديد.

به گزارش دفتر ارتباط با جامعه دانشكده علوم رياضي، جلسه تفاهم‌نامه با حضور دكتر رضايي، رئيس دانشكده، دكتر عفتي، معاون پژوهشي دانشكده و دكتر عمادي، مسئول دفتر ارتباط با جامعه دانشكده و جمعي از مديران كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي برگزار گرديد. اين تفاهم‌نامه، به منظور توسعه همكاري‌هاي علمي و پژوهشي و ايجاد زمينه همكاري اعضاي هيات علمي و دانشجويان دانشكده منعقد گرديد.

511A5332511A5315511A5341

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر