تیم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد شامل آقایان امیر یاسین خراشادی زاده (مدال طلا)، امیرعلی اخگری (مدال نقره)، سید علیرضا ژیان اخوان (مدال برنز)، حسام الدین داوطلب استادی قوچان (دیپلم افتخار) و نوید شجراوی به سرپرستی آقای دکتر حامد نجفی در چهل و ششمین مسابقه ریاضی دانشجویی که در روزهای 11 تا 14 اردیبهشت ماه 1403 در دانشگاه تبریز برگزار گردید افتخار آفریدند و در در بین بیست و هشت دانشگاه برتر کشور مقام سوم را کسب نمودند.

msg94146093 484334

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر