درهفدهم اردیبهشت ماه سال1403مصادف با دومین روز از هفته سرآمدی آموزش در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از استاد پیشکسوت گروه ریاضی کاربردی، جناب آقای دکتر اصغر کرایه چیان تقدیر به عمل آمد. مراسم نکوداشت در سالن دکتر بزرگ نیا در دانشکده علوم ریاضی با حضور جمعی از اساتید، کارمندان و دانشجویان دانشکده و دانشگاه و مهمانانی از سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برگزار گردید و از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دکتر کرایه چیان تقدیر شد.
سخنرانان این مراسم، جناب آقای دکترعبدالحمید رضایی رکن آبادی (رئیس دانشکده)، دکتر بهمن هنری (استادپیشکسوت دانشکده)، دکتر رهبرنیا (همکار استاد)، دکتر گچ پزان (مدیر گروه ریاضی کاربردی) و دکتر صال مصلحیان (همکار استاد) بودند که هر یک از سخنرانان به بیان برخی از ویژگی های دکتر کرایه چیان اشاره نمودند. علاوه بر آن، صحبت های دکتر اصغر کرایه چیان، خانواده ایشان و برخی از همکاران استاد در قالب فیلم به نمایش درآمد. همچنین از کتابچه ای که در تعداد محدود به چاپ رسیده بود، رونمایی گردید.
مراسم نکوداشت با اهدای هدایایی به دکتر کرایه چیان و گرفتن عکس یادگاری پایان یافت. علاقمندان می توانند فیلم پخش شده در مراسم نکوداشت و کتابچه رادر سایت دانشکده مشاهده و مطالعه فرمایند.

nekookera1403 2nekookera1403 1

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر