برنامه سمينارهاي هفتگي گروه ریاضی محض در نيمسال اول سال تحصیلی96-97

تاریخ

سخنران

عنوان

نوع سخنرانی

96/8/3

خانم فهیمه ولی زاده

پردازش سیگنالهای نوار قلب با استفاده از موجک (دانشجوی دکتری از دانشگاه آزاد تهران مرکز)

عمومی

96/8/10

آقای حامد مینایی آذری

Anti- derivation

تخصصی

96/8/17

دکتر علی دادخواه

ریاضیات و نظریه مکانیک کوانتومی

عمومی

96/8/24

آقای علی طالبی

معمای زندانی

عمومی

96/9/1

آقای مجتبی محرری

آشنایی با گروههای بنیادین و کاربردهای آن

تخصصی

96/9/8

آقای رامین فعال

بازی ذهن

عمومی

96/9/15

دکتر محسن پرویزی

اعداد اصلی مجموعه ها

عمومی

96/9/23

خانم فریده قربانی مقدم

Impulsive Flow

تخصصی

96/9/30

آقای امین اله خسروی

پیدا کردن ژن های مسئول سرطان

عمومی

96/10/6

آقای سید زینال پاشایی

گروه بنیادین توپولوژی دار شده

تخصصی

 

  • کلیه سمینارها در روز چهارشنبه ساعت 13-12 در محل سالن دکتر بزرگ‌نیا برگزار می‌گردد.

 

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه ریاضی محض در نيمسال اول سال تحصیلی95-96

تاریخ

سخنران

عنوان

23/11/95

آقای دانیال یعقوبی

Lattice paths

30/11/95

خانم ایراندخت رضایی

بعد متریک گراف

7/12/95

خانم سمانه بکائیان

تاریخچه ای از پژوهش های انجام شده در مسأله‌ی زمان بندی وسایل نقلیه

21/12/95

آقای مرتضی جعفرزاده

الگوریتم‌های ابتکاری در حل مسأله انتخاب سبد پروژه

26/1/96

خانم غزاله غازی

متعاقباً اعلام خواهد شد

2/2/96

دکتر رضا قنبری

درخت تو گر بار دانش بگیرد   به زیر آوری چرخ نیلوفری را(سخنرانی عمومی)

9/2/96

آقای غلامرضا ابریشمی مقدم

کاربردهایی از نظریه گراف (بخش اول سخنرانی)

16/2/96

آقای غلامرضا ابریشمی مقدم

نرم افزار متمتیکا در ریاضیات گسسته (بخش دوم سخنرانی)

23/2/96

دکتر علیرضا سهیلی

متعاقباً اعلام خواهد شد

برنامه سمينارهاي هفتگي گروه ریاضی محض در نيمسال اول سال تحصیلی95-96

تاریخ

سخنران

عنوان

17/7/95

آقای احمد دلفان

فضاهای توپولوژی تعمیم یافته

28/7/95

آقای علی دادخواه

تعمیم رابطه عدم قطعیت هایزنبرگ

5/8/95

آقای حامد مینایی آذری

ریاضیات شگفت انگیز

12/8/95

آقای امین اله خسروی

زوایای فضایی

19/8/95

خانم فرنگیس جوهری

توانایی جبرهای لی با بعد کمتر از 5

26/8/95

آقای مهدی عبدالهی رشید

آیا هندسه برادر توپولوژی است؟

3/9/95

آقای دکتر حمید ترابی

آقای مجتبی چوپانی

مقدمه‌ای بر گروهها بافته و کاربردهای آن

17/9/95

آقای مجید کوکبی

همسانریختی های موضعی و ارتباط آنها با نگاشت‌های پوششی

24/9/95

آقای دکتر بهروز مشایخی

اندر فواید و مضرات ریاضیات

1/10/95

آقای دکتر علیرضا زمانی

آقای عباسعلی رشید

ماتریس‌های تصادفی در دستگاههای دینامیکی

کلیه سمینارها در روز چهارشنبه ساعت 13-12 در محل سالن دکتر بزرگ نیا برگزار می گردد

تاریخ

سخنران

عنوان

28/11/94

خانم معصومه گنجعلی

Pan cyclic Clayey Graphs

5/12/94

خانم سارا فدایی

بدست آوردن اندازۀ تعادلی برای دستگاههای تابع تکرار

19/12/94

آقای امین اله خسروی

On the Second Dual of JB*-Triple Systems

18/1/95

دکتر مشایخی فرد

مواجه با بی‌نهایت (سخنرانی عمومی)

25/1/95

خانم اعظم احسانی

افراز مارکو و کاربرد آن

1/2/95

آقای رامین فعال

نمایش‌هایی در نظریه کوانتم

8/2/95

دکتر پرویزی

اعداد اصلی: آیا R واقعاً بیشتر از N عنصر دارد

15/2/95

هفته آموزش

 

22/2/95

آقای امیر رضا مزاری

چگونه خدا به زندگی انسان معنا می‌دهد. (سخنرانی عمومی)

29/2/95

خانم مرضیه زاج

اندازه‌های SRB و خواص آن

5/3/95

آقای مهدی ندایی

خویشتن‌داری و تاثیر آن در شادی (سخنرانی عمومی)

کلیه سمینارها در روز چهارشنبه ساعت 13-12 در محل سالن دکتر بزرگ نیا برگزار می گردد

عنوان

سخنران

تاریخ

آشنایی علمی تخصصی گروه ریاضیات کاربردی (سخنرانی عمومی)

دکتر اصغر قربانی

24/11/94

دانش‌‌آموزان چگونه استدلال می‌کنند؟ (سخنرانی عمومی)

خانم فهیمه کلاهدوز

1/12/94

به دلیل آن بود که آنان گفتند هرگز آتش جز چند روزی به ما نخواهد رسید...... (سخنرانی عمومی)

دکتر رضا قنبری

8/12/94

پایداری نسبی (نوع سخنرانی: 1-آشنایی با زمینه جدید تحقیق 2- گزارش فعالیت تحقیقاتی)

دکتر الهام جاویدمنش

21/1/95

کاربردهایی از نظریه گراف

آقای غلامرضا ابریشمی مقدم

28/1/95

آشنایی با ریاضیات مالی (سخنرانی عمومی)

آقای حسین فتوحی بافقی

4/2/95

تفکر سیستمی (سخنرانی عمومی)

دکتر رسول رمضانیان

11/2/95

تاریخچه حسابداری با توجه به اسناد مالی آستان قدس رضوی در دوره صفویه، افشاریه و قاجاریه

آقای سالم حسین‌زاده

18/2/95

متعاقباً اعلام خواهد شد.

خانم هانیه حاجی‌نژاد

25/2/95

آشنایی با حسابان کسری

دکتر مرتضی گچ‌پزان

1/3/95

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر