روز چهارشنبه مورخ 25 بهمن ماه 1402 معاونت محترم پژوهشی دانشکده آقای دکتر عفتی به همراه مدیر محترم گروه آمار آقای دکتر سرمد و مسئول محترم فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشکده آقای دکتر امین طوسی و کارشناس محترم امور عمومی دانشکده آقای مومن به مناسبت میلاد حضرت ابوالفضل العباس و روز جانباز دیداری با یکی از همکاران بازنشسته جانباز، آقای حسین مزینانی داشتند و در پایان لوح تقدیر و هدیه ای از طرف دانشکده اهدا گردید.

IMG 8829IMG 8830IMG 8831IMG 8833

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر