مصيبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسليت عرض نموده، از خداوند متعال غفران و رحمت برای آن مرحومه و صبر و اجر براي بازماندگان خواستاريم.                                                                                             

                                                                    

                                                                       مديريت دانشکده علوم رياضي

puremath4

گروه ریاضی محض

appmath

گروه ریاضی کاربردی

stattistics

گروه آمار

compsc

گروه علوم کامپیوتر